Hem Företagsfakta Service Tjänster Nya projekt Miljö Lediga tjänster Kontakta oss
Loading image. Please wait

Miljö

Som ett led i vår strävan att uppfylla kraven i miljölagstiftningen arbetar vi med miljöanpassade produkter. Detta även för att kunna erbjuda våra anställda en sund arbetsmiljö samt för att tillgodose våra kunders miljökrav. Genom att informera och utbilda vår personal i miljöfrågor och kontinuerligt uppdatera företagets miljöpolicy är vår förhoppning att reducera påverkan på miljön.

Vi följer utvecklingen inom miljöfrågor noggrant och genom att ständigt införa förbättringar och förebyggande åtgärder i vårt miljöarbete, hoppas vi kunna tillgodose de krav som ställs på oss som yrkesmålare.

Miljöpolicy
- Vi ska arbeta aktivt tillsammans med våra kunder och leverantörer för att välja färger
  och material med minsta möjliga påverkan av miljö och hälsa.
- Vi ska arbeta för att ständigt förbättra vår verksamhet i riktning mot att minska
  miljöpåverkan och förebygga föroreningar.
- Vi skall alltid uppfylla tillämpliga arbetsmiljö- och miljölagstiftning och föreskrifter,
  vilket skall vara lägsta nivå för våra fortsatta arbetsmiljö- och miljöförbättringar.
- Miljöpolicyn ska vara känd av alla anställda.
- Miljöpolicyn ska vara tillänglig för alla© Nansens Måleri AB | Besöksadress: Kirsebergstorg 5 | 212 20 MALMÖ | Tfn 040-88 220 | Fax 040-88 221 | E-post: info@nansensmaleri.com