top of page
DALL·E 2024-06-24 15.07.28 - An ultra-realistic close-up of a paint roller with a red hand

Våra tjänster omfattar: reparationsmålning, nybyggnadsmålning, ombyggnadsmålning, dekorativt måleri, sprutlackering, målning efter brand- och vattenskador, fönsterrenovering, färgsättning m.m. 

Vi tecknar även gärna löpande avtal med fastighetsbolag gällande underhåll. Vår personal har specialkompetenser såsom brandskyddsmålning, våtrumsmålning, epoximålning, rostskyddsmålning och industrilackering.

Vi erbjuder:

comment-medical-solid.png
hand-holding-dollar-solid.png
screwdriver-wrench-solid.png
hourglass-half-solid.png
shield-halved-solid.png

Sakkunnig rådgivning

Hjälp med färg och materialval

Färgsättning

Fasta priser

Fackmässigt hantverk

Färdigställande till avtalad tidpunkt

Garanti på utfört arbete

Vi har sedan flera år ett väl utbyggt kontaktnät med andra hantverkskategorier såsom snickare, elektriker, rörläggare och golvläggare och kan därför ta på oss mindre totalentreprenader med nödvändig koordinering och uppföljning.

verktyg
Taktäckare

Våra kunder är allt från byggentreprenörer, ett flertal fastighetsbolag och inte minst alla våra privatkunder. För oss är inget jobb för stort eller för litet.

bottom of page